Disclaimer

Zorggroep Maas & Waal heeft veel zorg en aandacht besteed aan de informatie die op deze website te vinden is. Die informatie is bedoeld als eerste introductie en wil uitnodigend zijn voor een persoonlijke kennismaking. Hoewel de gegevens zo actueel en correct mogelijk zijn, vallen onvolkomenheden helaas niet uit te sluiten. In het geval van onjuiste gegevens verzoeken wij u vriendelijk dit te melden. Dat kan via info@zmw.nl.


Aan de informatie die op deze website wordt gegeven kunt u geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt zorggroep Maas & Waal geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste informatie op deze website. Dat geldt ook voor websites van derden waar middels een link op de website van zorggroep Maas & Waal naar verwezen wordt. Dat neemt niet weg dat de grootst mogelijke moeite is gedaan om deze sites te selecteren.


Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van zorggroep Maas & Waal is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zoals teksten, foto’s, logo’s en ander grafisch materiaal, te distribueren, verveelvoudigen of aan derden te verstrekken. Wel staat het vanzelfsprekend vrij om onze folders in originele staat te verspreiden.


© 2022 zorggroep Maas & Waal – Alle rechten voorbehouden.